Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

 1. Ta Politika zasebnosti določa pravila obdelave in zaščite osebnih podatkov, ki jih dajejo na voljo uporabniki v zvezi z njihovo uporabo storitev, ki jih nudi spletni servis Hotel Lovec (v nadaljevanju: Servis).
 2. Skrbniki osebnih podatkov za v Servis vključene podatke GOLDEN FOREST d.o.o., Bled 4260, Cankarjeva cesta 2, vpisani v register podjetnikov pod davčno številko (NIP): SI34974458 (v nadaljevanju: SOP).
 3. V skrbi za varnost zaupanih osebnih podatkov deluje SOP na podlagi za notranje procedure in priporočila, skladno z ustreznimi pravnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zlasti z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.
 4. SOP posebej skrbno pazi na zaščito interesov oseb, na katere se nanašajo podatki, in še zlasti zagotavlja, da se osebni podatki:
  1. obdelujejo v skladu s pravnimi predpisi,
  2. zbirajo za vnaprej določene, s pravnimi predpisi skladne namene in da niso predmet nadaljnjih obdelav, ki niso skladne s temi nameni,
  3. da so vsebinsko pravilni in ustrezni glede na namene, za katere se obdelujejo,
  4. hranijo v obliki, ki omogoča identifikacijo oseb, na katere se nanašajo, ne dlje, kot je potrebno za dosego namena obdelave.
 5. SOP opravlja funkcije pridobivanja informacij o uporabnikih in njihovih navadah s prostovoljnim vnašanjem informacij v obrazce, v cilju:
  1. dajanja odgovorov na vprašanja uporabnikov, ki jih le-ti posredujejo z uporabo kontaktnega obrazca na podlagi določbe pod črko f 1. odstavka 6. člena UVOP,
  2. sprejemanje rezervacije z uporabo spletnega rezervacijskega sistema na podlagi določbe pod črko b 1. odstavka 6. člena UVOP,
  3. izvajanje storitev, ki jih nudi SOP na podlagi določbe pod črko b 1. odstavka 6. člena UVOP,
  4. trženja, vključno s pošiljanjem komercialnih informacij na elektronski naslov, če se je Stranka s tem strinjala, in sicer s potrditvijo ustreznega polja v postopkih rezervacije na podlagi določbe pod črko a 1. odstavka 6. člena UVOP. Soglasje za obdelavo podatkov za namene trženja in pošiljanje komercialnih informacij se lahko prekliče s klikom na ustrezno povezavo v prejetem sporočilu ali tako, da se tako voljo izrazi v sporočilu, poslanem na e-poštni naslov SOP-a,
  5. realizacije utemeljenega interesa SOP v posebnih primerih na podlagi določbe pod črko f 1. odstavka 6. člena UVOP, npr. izterjave dolgov, - z zbiranjem datotek cookies.
 6. When first visiting Profitroom Suite Website, the user is notified of the use of cookies. By clicking ACCEPT, the user agrees to the use of cookies on the website. The user can change cookie settings at any time here
 7. Sprememba nastavitev datotek cookies se izvede po ponovnem zagonu ali obisku spletne strani SOP.
 8. Namestitev "datotek cookies, ki so potrebne za delovanje osnovnih funkcionalnosti Servisa", je potrebna za pravilno delovanje, še zlasti so potrebne tiste, ki so potrebne za avtorizacijo.
 9. Datoteke cookies, ki so potrebne za delovanje spletnega mesta, se lahko spremeni s spremembo nastavitev brskalnika, vendar se je treba pri tem zavedati, da lahko sprememba nastavitev povzroči nepravilno delovanje spletnega mesta.
 10. Več informacij o datotekah cookies je na voljo v razdelku "Pomoč" v meniju uporabnikovega spletnega brskalnika
 11. Uporabniki, ki po seznanitvi z informacijami, ki so na voljo v Servisu, ne želijo, da bi datoteke cookies ostale shranjene v spletnem brskalniku naprave, naj le-te po končanem obisku Servisa iz svojega brskalnika odstranijo. V okviru Servisa se uporabljajo naslednje vrste datotek cookies:
  1. začasne - ostanejo v brskalniku do trenutka izklopa le-tega ali do odjavitve iz Servisa,
  2. trajne - ostanejo v spletnem brskalniku naprave, vse dokler jih uporabnik ne odstrani, ali do nekega vnaprej določenega časa, definiranega v parametrih za posamezno tako datoteko.
 12. Po njihovi funkcionalnosti lahko datoteke cookies delimo na:
  1. analitične datoteke, ki pomagajo izboljšati udobje uporabe spletnega mesta prek razumevanja tega, kako ga uporabniki uporabljajo,
  2. marketinške datoteke, ki se uporabljajo za prilagajanje vsebine reklamnih sporočil, za ustrezno usmerjanje in analizo učinkovitosti trženjskih in prodajnih poti,
  3. nujne datoteke, tj. temeljne za osnovno funkcionalnost Servisa.
 13. Datoteke cookies, ki jih uporabljamo, nam omogočajo razvijanje naše spletne strani.
 14. Nekatere datoteke cookies lahko ponudnik Spletnega rezervacijskega sistema namešča samo v ciljih:
  1. izboljšanja in podpore procesa rezervacij,
  2. analize in zbiranja statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta in Spletnega rezervacijskega sistema v cilju njunega izboljševanja,
  3. pri čemer ponudnik Spletnega rezervacijskega sistema obvešča o namestitvi datotek cookies v vmesniku tega sistema.
 15. SOP se lahko poslužuje sistema avtomatiziranega odločanje, vključno s profiliranjem, za tržne namene (vključno v ciljih samodejnega prilagajanja reklamnih sporočil Vašim zanimanjem ter merjenja njihove učinkovitosti) ter za prilagojevanje ponudbe na podlagi določbe pod črko a 1. odstavka 6. člena UVOP.
 16. Prejemniki osebnih podatkov so lahko organi, ustanove ter subjekti s pooblastili, ki jim jih daje zakon, pa tudi subjekti, ki opravljajo storitve za SOP (npr. pravni, informacijski, marketinški, računovodski in drugi subjekti, ki so udeleženi pri izvajanju naročene storitve).
 17. Uporabljamo naslednja analitična orodja:

  Google Analytics

  The Hotels Network

 18. Uporabljamo naslednja marketinška orodja:

  Google Ads

 19. Uporabnik Servisa ima pravico vpogleda v podatke, ki jih je dal na voljo SOP. Uporabnik ima tudi pravico spremeniti te podatke, zahtevati njihovo odstranitev in omejitev ter kadar koli prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko tudi kadar koli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov s Servisa. Pravica do prenosa podatkov se ne izkorišča, saj ni bil določen standard za izmenjavo takih podatkov med hotelskimi objekti.
 20. Zgoraj navedene pravice uporabnik Servisa izvaja tako, da se obrne na SOP in sicer tako, da uporabi svoj e-poštni naslov oziroma telefonsko številko, ki ju je dal na voljo Servisu ter se obrne na naslov: reservations@kompas-lovec.com
 21. Uporabnik Servisa ima pravico kadar koli umakniti soglasje, ne da bi to imelo vpliv na zakonitost obdelav podatkov, ki so bile opravljene pred umikom soglasja, in sicer tako, da neposredno kontaktira SOP ali da, v primeru tehnologije, spremeni nastavitve datotek cookies.
 22. Vsak uporabnik Servisa se lahko pritoži na Urad za varstvo osebnih podatkov.
 23. V Servisu se lahko pojavljajo povezave k drugim spletnim mestom, ki delujejo neodvisno od Servisa in nikakor niso pod njegovo kontrolo. Ta spletna mesta imajo lahko svoje lastne politike in pravilnike v zvezi z zasebnostjo in je priporočljivo, da se z njimi podrobno seznanite.
 24. SOP si pridržuje pravico do sprememb politike zasebnosti Servisa, ki jih lahko narekujejo razvoj internetne tehnologije, morebitne spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov in razvoj Servisa. O vseh spremembah bomo uporabnike obveščali na dobro viden in razumljiv način.
Upravljajte z nastavitvami glede zasebnosti
Datoteke cookies, ki so potrebne za delovanje spletnega mesta

Datoteke cookies, ki so potrebne za delovanje storitev, ki so na voljo na spletnem mestu, omogočajo brskanje po ponudbah, izvajanje rezervacij, ter delovanje varnostnih mehanizmov, npr.: preverjanje pristnosti uporabnikov in odkrivanje zlorab.

Analitične datoteke cookies

Datoteke cookies, ki omogočajo zbiranje informacij o tem, kako uporabnik uporablja spletno mesto, v cilju optimiranja njegovega delovanja in prilagojevanja pričakovanjem uporabnika.

Marketinške datoteke cookies

Datoteke cookies, ki omogočajo prikazovanje uporabniku marketinške vsebine, prilagojene njegovim zanimanjem, ter usmerjanje nanj obvestil o tržnih ponudbah, ki ustrezajo njegovim zanimanjem, vključno z informacijami o proizvodih in storitvah skrbnika spletnega mesta in tretjih oseb.

Vaše nastavitve še niso shranjene